Feature image
Opis projektu

„Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ze środków budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Lata 2004-2006 Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo